<div align="center"> <h1>Wolna Kompania Sarmacka</h1> <h3>Strona Wolnej Kompanii Sarmackiej</h3> <p>rycerz rycerstwo szermierka szermierz szabla sarmaci tańce dawne stroje średniowieczne bractwo bractwa swawolna kompania pijanice wolna kompania sarmacka siedemastki XVII</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://wks.miedzia.net" rel="nofollow">http://wks.miedzia.net</a></p> </div>